Avangarda 2009

patronat gildii logo
Czas trwania: 2 lipca 2009 - 5 lipca 2009
Miejsce: Warszawa, Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy al. Stanów Zjednoczonych 24.
Strona oficjalna: http://ava.waw.pl
Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki "Avangarda"

AVANGARDA V jest piątą edycją ogólnopolskiego konwentu miłośników fantastyki. Jest jedyną tego typu dużą imprezą cykliczną w Warszawie. Edycja 2009 odbędzie się w dniach 2-5 lipca 2009, w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy al. Stanów Zjednoczonych 24. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki ‘Avangarda’.
W trakcie imprezy przewidziane jest ok. 500 godzin prelekcji tematycznych, konkursów, turniejów, sesji gier fabularnych, gier na świeżym powietrzu i spotkań z zaproszonymi gośćmi.
W ramach konwentu zaplanowany jest zlot fanów Science Fiction i serialu Star Trek - ‘TrekSfera’, obszerny blok tematyczny poświęcony fantastyce rosyjskiej, a także ‘Blaszana Arena’ – grupa atrakcji dla fanów gier komputerowych. Tego roku AVANGARDA będzie również gościć dziesiątą, jubileuszową edycję jednego z najbardziej prestiżowych turniejów związanych z grami fabularnymi - Pucharu Mistrza Mistrzów.

Konwent jest wydarzeniem kulturalnym łączącym w sobie cechy zlotu fanów i konferencji naukowej. W trakcie imprezy uczestnicy, oprócz atrakcji związanych z ich zainteresowaniami, takich jak prelekcje tematyczne, panele dyskusyjne, gry i konkursy, mają okazję spotkać się z przedstawicielami świata literatury, sztuki i nauki. Nie tylko pisarze, ale także tłumacze, twórcy filmowi i wydawcy opowiadają o swoich zainteresowaniach, planach i aktualnych wydarzeniach z ich pracy twórczej. Zaproszeni wykładowcy akademiccy dzielą się ze słuchaczami informacjami na temat aktualnych odkryć naukowych, ciekawostek historycznych i badań kulturowych.

AVANGARDA od pięciu lat przyciąga do stolicy fanów z całego kraju. Z każdym rokiem przybywa ich więcej i już teraz impreza zalicza się do grona największych zlotów ogólnopolskich. Można śmiało powiedzieć, że obecnie uchodzi za ‘fantastyczną wizytówkę’ Warszawy.
Bogaty, zróżnicowany program i pozytywnie oceniany poziom organizacji sprawiają, że konwent cieszy się coraz większym powodzeniem i uznaniem - tak uczestników, zapraszanych gości, jak i współpracujących firm i instytucji. Jest też wysoko oceniany przez pisma i internetowe serwisy związane z fantastyką i grami.

Głównym organizatorem AVANGARDY V jest Stowarzyszenie 'Avangarda' – organizacja non-profit zrzeszająca młode, aktywne i przedsiębiorcze osoby. Zasadnicze działania Stowarzyszenia ukierunkowane są na propagowanie zainteresowań związanych z fantastyką i wspieranie artystycznej działalności nieprofesjonalnej.
Naszym głównym celem jest integracja uczestników imprezy oraz zachęcenie młodzieży do korzystania ze sposobów spędzania wolnego czasu oferowanych przez rozmaite odmiany związanego z fantastyką hobby. Impreza planowana jest na przyjęcie ok. 1500 uczestników, dla których przygotowywane jest prawie 500 godzin atrakcji, podzielonych na 20 równoległych czasowo bloków. Mamy nadzieję, że zadowolą one nie tylko konwentowych weteranów, ale przede wszystkim zachęcą osoby, dla których będzie to pierwsza tego typu impreza, do dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska fanów.

Organizując obszerny blok poświęcony literaturze, grom i kulturze naszych wschodnich sąsiadów, mamy nadzieję wpłynąć na popularyzację na gruncie polskim fantastyki tworzonej w języku rosyjskim. Twórczość ta ponownie odkrywana i powracająca powoli, po wielkiej ekspansji literatury zachodniej, do naszego kraju, jako wywodząca się z podobnych korzeni kulturowych, okazuje się być nam o wiele bliższa i bardziej swojska. Z pewnością warto poświęcić jej chwilę i spotkać się z czołowymi przedstawicielami rosyjskiej sceny fantastycznej – co, mamy nadzieję, uda nam się umożliwić.

Dążymy również do tego, aby podobnie jak inne miasta w Polsce, Warszawa miała swoją imprezę fantastyczną, świadczącą o dużej aktywności fanów na tym terenie, a rozpoznawaną na obszarze całego kraju. Liczymy na to, że uda nam się zachęcić zarówno starszych jak i młodszych fantastów do udziału i współtworzenia wydarzenia kulturalnego, jakim jest Konwent Miłośników Fantastyki odbywający się cyklicznie w Warszawie.

Długofalowym celem organizowanej przez nas imprezy jest odbudowanie lekko już zapomnianej i pomijanej w rozważaniach relacji łączącej fanów z twórcami przedmiotów ich zainteresowań. Nie tylko wzajemnej relacji fan-autor, która przetrwała, ale także relacji fan-wydawca czy fan-producent. Relacji przynoszącej korzyści obu stronom. Chcielibyśmy aby, w być może niedalekiej przyszłości, wzorem zachodnim, nasz konwent, a być może także inne polskie zjazdy, był nie tylko spotkaniem fanów z innymi fanami czy twórcami, ale także fanów z wszelkimi nowościami rynkowymi wartymi ich uwagi – książkami, grami, akcesoriami itd. Chcielibyśmy z kolei, aby dla producentów konwent nie był tylko okazją do sporadycznego zaprezentowania fragmentu swej oferty, ale wartościowym i istotnym elementem działań marketingowych.

Mamy nadzieję, że zebrane przez nas w ciągu kilku lat doświadczenie, przy wsparciu wszystkich zainteresowanych osób, firm, czy instytucji, pozwoli zrealizować powyższe cele. Będziemy się starać o możliwie całkowite spełnienie naszych zamierzeń. Chcielibyśmy kontynuować rozwój naszej działalności, liczymy więc na niegasnące zainteresowanie i niewyczerpaną chęć pomocy. Do zobaczenia na AVANGARDZIE V!

Zapraszamy!

Organizatorzy

Ceny wejściówek:

 • cały konwent - 30 zł
 • czwartek - 10 zł
 • piątek - 15 zł
 • sobota - 15 zł
 • niedziela - 10 zł
 • dwa kolejne dni i noc między nimi - 25 zł
 • karnet nocny - 5 zł

Zniżki:

 • dla posiadaczy ID z poprzedniej edycji (2008) - 5 zł zniżki
 • dla organizatorów atrakcji/prelegentów/organizatorów LARPów:
  50% zniżki + jednorazowa gratyfikacja w walucie konwentowej o wartości 30 zł, lub, po ustaleniu z koordynatorem programowym, 100% zniżki bez gratyfikacji
 • dla uczniów ZS nr 37 - 50% zniżki.

UWAGA! ZNIŻEK NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ!

SOCJAL

Zapewniamy darmowe noclegi w budynku szkoły. Do dyspozycji uczestników będą też prysznice i, oczywiście, łazienki. Posilić będzie się można po bardzo przystępnej cenie w konwentowym bufecie.

Szanowni Przyszli Uczestnicy! Do szczęścia potrzeba Wam już tylko pakownego plecaka na nagrody, wygodnej karimaty i ciepłego śpiwora oraz kawałka ręcznika, ulubionego mydła i czegoś do polerowania ząbków. I koniecznie - dużego zapasu entuzjazmu i chęci dobrej zabawy.

Każda osoba, która przybędzie na konwent Avangarda V, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia; ponadto osoby poniżej 16 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna o następującej treści:

“Potwierdzam, że wiem, iż (imię i nazwisko uczestnika) w dniach 2-5 lipca 2009 będzie uczestnikiem konwentu AVANGARDA V. Wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego/jej zachowanie i wyrządzone przez niego/nią szkody. Oświadczam również, iż jest mi znana tematyka oraz program konwentu AVANGARDA V i w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami lub wypadkami będącymi następstwem udziału w imprezie nie podniosę żadnych zarzutów wobec organizatorów oraz uczestników ani nie będę dochodzić żadnych roszczeń. (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania, nr dowodu osobistego (wymagany) i telefon).(data, miejscowość i czytelny podpis).”

Można skorzystać z załączonego szablonu.

DOJAZD

Scenariusze dojazdu na AVANGARDĘ V Adres docelowy: Al. Stanów Zjednoczonych 24, Zespół Szkół nr 37, im. Agnieszki Osieckiej

Scenariusz A, Goście Z Dalekiej Północy

1) Wysiadka na Dworcu Gdańskim
2) Wejście bezpośrednio do metra, na stacji Dworzec Gdański
3) Przejazd na stację Ratusz
4) Wyjście na powierzchnię stroną południową, przejście na stronę ratusza miejskiego
5) Przystanek „Plac Bankowy 03”, autobus 111, wysiadka na przystanku Saska
6) Kurs na wschód Al. Stanów Zjednoczonych, pod wskazany adres

Scenariusz B, Podróżni Państw Środka

1) Wysiadka na Dworcu Centralnym
2) Absolutnie dowolny z tramwajów (częstotliwość kursowania 2-3 minuty) w kierunku Wisły
3) Wysiadka na drugim z przystanków („Muzeum Narodowe”), przy rondzie z palmą
4) Przejście pod Muzeum Narodowe
5) Przystanek „Muzeum Narodowe 01”, autobus 111, wysiadka na przystanku Saska
6) Kurs na wschód Al. Stanów Zjednoczonych, pod wskazany adres

Scenariusz C, Krewni z Ognistego Południa

1) Dowolna stacja metra, kierunek na kraniec „Młociny”
2) Wysiadka na stacji Metro Politechnika
3) Przystanek „Metro Politechnika 11”, autobusy 520 i 525
4a) Wysiadka na przystanku Saska, kurs na wschód Al. Stanów Zjednoczonych, pod wskazany adres
4b) Wysiadka (wyłącznie z 520!) na następnym przystanku, „Międzynarodowa” i cofnięcie się nieco

Scenariusz D, Mędrcy Ze Wschodu

1) Wysiadka na Dworcu Warszawa Wschodnia
2) Przejście na pętlę Warszawa Wschodnia KIJOWSKA, nie LUBELSKA
3) Przystanek „Warszawa Wschodnia Kijowska 09”, autobus 123, wysiadka na przystanku Saska
4) Kurs na wschód Al. Stanów Zjednoczonych, pod wskazany adres

Bar Konwentowy

Prawdopodobnie, jak w roku ubiegłym, barem konwentowym będzie Paradox Cafe znajdujący się 3 przystanki i kilka kroków od terenu konwentu.
blog comments powered by Disqus