Regulamin konwentu

Autor: aDiego
27 lutego 2006

Regulamin Konwentu MISFIRE Opole 2004

 1. Konwent odbędzie się w Centrum Gier Stara Szwalnia w Dobrzeniu Wielkim koło Opola w sobotę i niedzielę 20 i 21 marca 2004.
 2. Konwent nie jest imprezą masową. O imprezie poinformowana jest Komenda Policji oraz najbliższy Komisariat Policji.
 3. Konwent nie jest imprezą komercyjną. Rozprowadzane bilety mają tylko pokryć koszty organizacji konwentu. Organizatorzy pracują społecznie.
 4. Podczas konwentu odbędą się cztery turnieje gier: Warhammer Fantasy Battles, Warhammer 40.000 oraz karciane WarCry i WH40k. Uczestniczyć można tylko w jednym z turniejów figurkowych naraz oraz w jednym turnieju karcianym naraz, ponieważ oba turnieje figurkowe lub oba turnieje karciane odbywają się równocześnie.
 5. Uczestnikami konwentu oraz turniejów mogą być tylko osoby, które zarezerwowały organizatorowi bilet wstępu gwarantujący udział w konwencie, zapłaciły za niego, mają przy sobie jakikolwiek dowód tożsamości oraz, jeżeli pieniądze wpłaciły na konto organizatorów, dowód wpłaty.
 6. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo dostarczyć organizatorom w dniu konwentu zaświadczenie od rodzica o następującej treści:
  "Potwierdzam, że wiem iż .........(imię i nazwisko uczestnika).......... w dniach 20-21 marca 2004 bierze udział w konwencie MISFIRE. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego zachowanie, szkody i bezpieczeństwo zarówno w trakcie trwania konwentu jak i w drodze na i z imprezy. Tym samym z tej odpowiedzialności zwalniam organizatorów konwentu.
  ................(czytelny podpis rodzica, imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon)..........
  "
  Osoby niepełnoletnie bez takiego zaświadczenia nie będą wpuszczane na konwent.
 7. Osoby pełnoletnie biorą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie, ewentualne zniszczenia i własne bezpieczeństwo.
 8. Konwent odbywa się w lokalu rozrywkowym, stąd osoby pełnoletnie będą mogły spożywać alkohol jedynie kupiony w barze lokalu. Osoby nietrzeźwe będą nie wpuszczane oraz będą usuwane z imprezy.
 9. Palenie papierosów będzie dozwolone tylko w specjalnie wyznaczonej strefie.
 10. Wszyscy uczestnicy na początku imprezy będą wylegitymowani dowodem tożsamości. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pobrania danych osobowych osób uczestniczących w konwencie. Osoba która jest uczestnikiem zgadza się na przetwarzanie przez organizatorów tych danych do celów organizacyjnych. Akceptację tego regulaminu oraz regulaminu turnieju w którym bierze się udział, a także poprawność danych osobowych uczestnicy poświadczać będą własnoręcznym podpisem.
 11. Na konwent mogą przyjechać kibice lub osoby postronne. Wstęp dla takich osób jest darmowy. Płatność za udział w konwencie jest płatnością za udział w konkretnym turnieju a nie opłatą za wstęp.
 12. Nie przestrzeganie tego regulaminu i zachowanie nie zgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego będzie karane wydaleniem z konwentu.
 13. Przyjazd na konwent i w nim uczestnictwo jest jednoznaczne z tym że uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i go w pełni akceptuje.
 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Regulamin Turnieju Warhammer 40.000

  1. Do turnieju dopuszczone zostaną armie liczące nie więcej niż 1500 punktów, zbudowane według Standard Organization Force.
  2. Armie dopuszczone do turnieju:
   - wszystkie kodeksy podstawowe (np. Codex: Blood Angels, Codex: Eldar etc.);
   - Armie Space Marines z Indeks Astartes (włączywszy w to Flesh Tearers);
   - Armie IG występujące w Chapter Approved vol.3 (np. IG Armoured Company, Kroot Mercenaries etc.);
  3. Armie mogą zawierać bohaterów specjalnych, również tych na których udział wymagana jest zgoda przeciwnika. Armie imperialne mogą korzystać z usług assasinów (na warunkach określonych w Codex: DaemonHunters i FAQ GW).
  4. Gracze zobowiązani są do posiadania kodeksów armii, z których korzystają, oraz ewentualnie wszystkich dodatkowych zasad, z których korzystają (np. Codex: IG plus Codex: DaemonHunters).
  5. Wszyscy gracze zobowiązani są także do posiadania czytelnej rozpiski w dwóch egzemplarzach (jeden dla sędziego) (rozpiski wykonane na przysłowiowym kolanie nie będą akceptowane). W turnieju można stosować następujące zasady dodatkowe (czyli te z kategorii Recommended Optional czy Optional):
   - Space Marines Command Groups (Codex: CA vol.1);
   - Smoke and Blind Grenades (Codex: CA vol. 1);
   - It's all in the Mind (Codex: CA 2003);
   - Pojazdy z podręczników z serii Imperial Armour (z wyłączeniem Flayers Heavy, Flyers i War Machines);
  6. Tereny na stołach będą rozstawiane przez sędziów i nie mogą ulec zmianie (chyba, że za zgodą sędziego).
  7. Gracze, który zostaną przyłapani na ewidentnym oszukiwaniu (np. używanie sprzętu lub jednostek nie istniejących w rozpisce dostarczonej sędziemu, stosowanie zasad będących w jawnym konflikcie z istniejącymi np. crossfire zadany przez jednostkę związaną w walce wręcz) zostaną ukarani automatyczną masakrą (1000 do 0 w VP) w bitwach, w których oszukiwali. Nieznajomość zasad nie zwalnia nikogo z obowiązku stosowania się do nich, więc tłumaczenia "a bo ja nie wiedziałem" nie będą brane pod uwagę (po to są sędziowie, by wyjaśniać wszelkie niejasności).
  8. Bitwy turnieju. Podczas turnieju rozegrane zostaną następujące bitwy:
   - Cleanse II misja będzie toczyć się na VP, dodatkowe VP można otrzymać za kontrolowanie ćwiartek: 150 za swoją, 200 za poboczne oraz 250 za przeciwnika, za ćwiartkę kontrolowaną przez obu graczy, żaden z nich nie otrzymuje punktów;
   - Recon według zasad z podręcznika - czyli za wkroczenie do strefy rozstawienia przeciwnika gracz otrzymuje odpowiednio +100 i +200 VP (dodatkowe zasady: Infiltrators);
   - Take and Hold
   rozstawienie jak w Reconie, za kontrolowanie celu misji na koniec bitwy gracz otrzymuje +500 VP, aby kontrolować cel należy posiadać w 6 calowym promieniu od niego oddział nie będący poniżej 50% stanu początkowego lub mobilny pojazd, na początku 1 tury rzuca się Scater i D6 co daje nowe miejsce położenia Objectivu (tylko na początku pierwszej tury, po rozstawieniu armii) (dodatkowe zasady: DeepStrike, Infiltrators, Reserves, RandomGameLength);
   - Dawn Assault
   rozstawienie jak w Cleans II, odpowiednio 150, 200 oraz 250 VP za kontrolowanie ćwiartek (dodatkowe zasady: 1 tura - NightFight, Infiltrators);
   - Pitched Battle
   rozstawienie jak w Recon, dodatkowe VP za kontrolowanie ćwiartek: 150 za swoje i 250 za przeciwnika (dodatkowe zasady: DeepStrike, Infiltrators, Reserves).
  9. Rozbicie. Podczas turnieju obowiązywać będzie zasada rozbicia: jeżeli w dowolnym momencie bitwy, liczebność armii któregoś z graczy spadnie poniżej 25% stanu początkowego, jest ona traktowana jako rozbita. Przeciwnik otrzymuje za to +500VP, gra natomiast toczy się do końca pełnej tury (tzn. obaj gracze muszą rozegrać taką samą liczbę tur). Armia rozbita może kontrolować ćwiartki czy inne cele misji. W czasie bitwy może zdarzyć się sytuacja, iż obie armie zostaną rozbite - w tym przypadku obaj gracze otrzymują +500VP. 
  10. Różnice w VP a punkty turniejowe. Uzyskanie następującej różnicy w Victory Points dają poniższe ilości punktów turniejowych:
   - do 199 VP - remis - obaj gracze otrzymują po 10 punktów turniejowych;
   - 200 - 499 - małe zwycięstwo - odpowiednio 13 i 7 punktów turniejowych;
   - 500 - 999 - duże zwycięstwo - odpowiednio 17 i 3 punkty turniejowe;
   - 1000+ - masakra - zwycięzca otrzymuje 20 punktów turniejowych, pokonany 0;
  11. Dodatkowe punkty turniejowe. Dodatkowe punkty turniejowe można uzyskać za (każdy podpunkt jest wart do 10 punktów turniejowych):
   - armia jest pomalowana w całości minimum 3 kolorami;
   - wszystkie podstawki są wykończone;
   - armia ma jednolity, przykuwający uwagę schemat kolorystyczny i insygnia;
   - jest to jedna z trzech najładniejszych (według HO oceniającego) armii w turnieju;

  Powyższe punkty będą przyznawane przez sędziego. :

  1. Fair Play - każdy z graczy będzie miał możliwość przyznania jednemu ze swoich przeciwników. Gracz, który zdobędzie w taki sposób największą liczbę głosów Fair Play (minimum 3) otrzyma dodatkowo 10 punktów turniejowych. W przypadku, gdy graczy takich będzie więcej, wtedy wszyscy otrzymają 10 punktów turniejowych.
  2. Rozpiski. Chętni do uczestnictwa w turnieju proszeni są o przesyłanie rozpisek na adres damrad@o2.pl (nie zwalnia to ich z obowiązku posiadania czytelnej rozpiski podczas turnieju w dwóch egzemplarzach), bądź też składanie ich najpóźniej do godziny 9:30 w sobotę 20 marca. Ewentualne pytania należy kierować pod powyższy adres, bądź też telefonicznie 0 606 201 557. Ze względu na ilość przewidzianych miejsc, o uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Powyższy regulamin może ulec zmianie.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Regulamin turnieju WFB

  1. Turniej rozpocznie się 20 marca 2003 (sobota) o godzinie 10:00. Zapisy będą prowadzone najpóźniej do godziny 9.30 w dniu trwania turnieju. Zakończenie turnieju planowane jest 21 marca 2004 (niedziela) o godzinie 16:00.
  2. Turniej odbędzie się w Centrum Gier Stara Szwalnia w Dobrzeniu Wielkim koło Opola. Centrum znajduje się na ulicy Wrocławskiej 32.
  3. Swoje uczestnictwo można zgłosić wysyłając list na adres entis@poczta.onet.pl lub wysyłając SMS pond nr 604-617-736. By zgłoszenie zostało przyjęte musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego się gracza oraz jego telefon kontaktowy bądź adres e-mail. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o uczestnictwie w turnieju będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
  4. Turniej będzie zaliczony do rankingu Ligi Ogólnokrajowej.
  5. Rozegramy turniej lokalny w kategorii "limited", czyli bez specjalnych bohaterów, armii regionalnych i jednostek DoW w kategorii Rare. Jeżeli do danej armii nie ukazał się jeszcze podręcznik należy korzystać z najbardziej aktualnych zasad czyli: Wood Elves Chronicles 2004; Dogs of War Chronicles 2004; Chaos Dwarfs Ravening Hordes; Kislev Chronicles 2004; The Cult of Ulric Chronicles 2004. Na turnieju obowiązują także aktualne uściślenia sędziowskie.
  6. Przy tworzeniu armii obowiązuje limit od 2050 pkt do 2100 pkt.
  7. Gramy na stołach 64" x 48".
  8. Warunkiem przystąpienia do turnieju jest posiadanie rozpiski prowadzonej przez gracza armii. Powinna ona być estetyczna i zrozumiała. Rozpiska musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko gracza, z jakiego miasta pochodzi oraz ewentualnie nr telefonu komórkowego jeśli gracz takowy posiada. Rozpiski będą podpisywane przez sędziego. Za błędy w rozpisce lub nieestetycznie jej wykonane przyznawane będą punkty karne. Rozpiski są jawne.
   Rozpiski można przesyłać wraz ze zgłoszeniem przed turniejem do dnia 18 marca włącznie na adres entis@poczta.onet.pl. Rozpiski wykonane przy pomocy programu Army Builder nie mogą być wykonane przy pomocy pliku starszego niż wersja 17.6. Za przesłanie poprawnej rozpiski w tym terminie gracz otrzyma dodatkowo +3pkt.
   Gracz otrzyma +2pkt. jeśli jego rozpiska zawiera dodatkowo przeznaczone na każdą bitwę tabele służące do zaznaczania zużytych przedmiotów typu "dispel scroll" oraz do zaznaczania utraconych ran przez jednostki posiadające większą ich liczbę.
  9. Gracze w wyniku losowania zostaną podzieleni na pary, w których rozegrają pierwszą bitwę. W kolejnych bitwach gracze będą łączeni w pary według systemu szwajcarskiego, na zasadzie najlepszy z drugim, trzeci z czwartym itd. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji par, np. tak, aby w miarę możliwości nie toczyć bitwy dwa razy z tym samym przeciwnikiem.
  10. Pojedyncza bitwa będzie trwała 6 tur lub 2 godziny i 30 minut. Jeśli bitwa nie zakończy się po regulaminowym czasie należy ją natychmiast przerwać i zacząć podliczać punkty. W szczególnych przypadkach sędzia może zakończyć bitwę wcześniej. Bitwa rozpoczęta po czasie będzie trwała krócej, co więcej, gracz, który spowodował opóźnienie zostanie ukarany punktami karnymi. Wszystkie bitwy rozpoczynają się i kończą o tej samej porze (jeśli regulaminowe 6 tur upłynie w czasie krótszym niż 2 godziny to bitwa oczywiście skończy się wcześniej). Plan rozgrywek:
   Sobota:

   I Bitwa

   II Bitwa

   III Bitwa

   10.00-12.30

   12.45-15.15

   15.30-18.00


   Niedziela:

   IV Bitwa

   V Bitwa

   10.00-12.30

   12.45-15.15


  11. Bitwy będą rozgrywane wg następujących scenariuszy:
   - Bitwa 1 "NIESPODZIEWANE SPOTKANIE": scenariusz "Meeting Engagement". Gracze muszą mieć przygotowaną przed turniejem kolejność jednostek w kolumnie.
   - Bitwa 2 "NOCNA BITWA": scenariusz "Pitched Battle" + zasady walki w nocy. Każda jednostka, która chce zaszarżować lub zaczarować lub ostrzelać inną jednostkę musi sprawdzić czy ją widzi, określając to rzutem 2d6x3". Jeśli cel znajduje się w tym zasięgu to możne wykonać daną akcję, jeśli nie, to może wybrać inny cel wykonać kolejny test. W przypadku, jeśli nie uda się na nic zaszarżować, jednostka może wykonać normalny ruch. Analogicznie w przypadku czarów uznaje się, że czarodziej nie rzucił zaklęcia. Nocne zasady nie mają wpływu na czary, które nie wymagają LOS.
   - Bitwa 3 "ATAK O BRZASKU": scenariusz "Pitched Battle" + zasady walki w nocy (ale tylko przez pierwszą turę). Każda jednostka, która chce zaszarżować lub zaczarować lub ostrzelać inną jednostkę musi sprawdzić czy ją widzi, określając to rzutem 2d6x3". Jeśli cel znajduje się w tym zasięgu to możne wykonać daną akcję, jeśli nie, to może wybrać inny cel wykonać kolejny test. W przypadku, jeśli nie uda się na nic zaszarżować, jednostka może wykonać normalny ruch. Analogicznie w przypadku czarów uznaje się, że czarodziej nie rzucił zaklęcia. Nocne zasady nie mają wpływu na czary, które nie wymagają LOS.
   - Bitwa 4 "SZYBCY I GŁUPI": scenariusz "Pitched Battle" + zasada "szybcy i głupi". Każda jednostka latająca lub posiadająca współczynnik M>6 ma stiupidity.
   - Bitwa 5 "ŚWIĘTA GÓRA": scenariusz "Pitched Battle" + zasada "święta góra". Każdy z graczy zapisuje przed bitwą na kartce papieru jeden z obiektów (terenów: typu las, góra, budynek). Ten obiekt jest jego "świętą górą". Obaj gracze umieszczają złożoną kartkę na stole tak aby kartka była widoczna przez cały okres bitwy, lecz nie był widoczny napis mówiący to tym, który obiekt wybrali. Na koniec bitwy odczytuje się informacje o tym który obiekt był "świętą górą". Przyznajemy wtedy punkty: 100 punktów - za zajmowanie własnej "świętej góry", 200 punktów za zajmowanie "świętej góry" przeciwnika. Poprzez zajmowanie rozumie się przebywanie nie uciekających jednostek o Unit Strenght przynajmniej 5 na obiekcie lub w 1" od obiektu. "Święta góra" nie jest zajmowana gdy na obiekcie lub w odległości 1" od niego znajduje się przynajmniej 1 nie uciekający wrogi model.
   - Zasady dodatkowe:
   1. Na początku bitwy każda ze stron rzuca kością do wyłonienia zwycięscy. Gracz, który wygra rzut, może zdecydować czy chce wybrać stronę stołu, czy woli podjąć decyzję o tym, kto ma pierwszą turę. Po dokonaniu wyboru, przeciwnik ma prawo decyzji w kwestii,  której nie wybrał zwycięzca rzutu.
   2. We wszystkich scenariuszach jednostki nie strzelające i nie latające o współczynniku M<6 mogą wystawiać się w odległości 6" od środka pola bitwy a nie 12" jak wszystkie inne jednostki.
   3. Druzgocące Zwycięstwo" jeśli przeciwnik wygra bitwę poprzez masakrę, a przy tym wyeliminuje wszystkie jednostki przeciwnika (uciekające oddziały są liczone jako wyeliminowane) otrzymuje za to dodatkowe 5pkt do klasyfikacji ogólnej.
   4. Armia Wood Elves nie otrzymuje żadnych plusów ani minusów z racji rozgrywania scenariusza Pitched Battle.
    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych modyfikacji, które jeśli się pojawią, to zostaną ujawnione w czasie trwania turnieju.
  12. Sędzia ma prawo do udzielenia upomnienia za niewłaściwe zachowanie. Jeśli to nie pomoże przyzna punkty karne. W szczególnych przypadkach może wykluczyć danego gracza z dalszych rozgrywek przyznając przeciwnikowi dużą wygraną.
  13. Osoby biorące udział w turnieju muszą posiadać ze sobą: poprawnie wypełnioną rozpiskę, kostki, miarkę calową, oraz używane przez siebie wzorniki. Wymagane jest też posiadanie zasad swojej armii lub ich kopii. Organizatorzy nie zapewniają wyżej wymienionych pomocy. W przypadku ich nie posiadania sędzia może rozstrzygnąć na niekorzyść gracza, który nie posiada wymaganej pomocy lub powołuje się na przepis ze źródła, którego nie posiada. Dodatkowo za nie posiadanie tych pomocy mogą zostać przyznane punkty karne.
  14. Dopuszcza się wystawianie "lekkich proxsów" po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z sędziami. Jednostki nie muszą być reprezentowane przez adekwatne figurki według następujących zasad: Nie można wystawić figurek jednej rasy jako inną np. gobliny, nie mogą reprezentować orków. Figurki muszą być na podstawkach tego samego rozmiaru, co pierwowzór. Tak, więc dopuszczalne jest przykładowo wystawienie goblinów z włóczniami, jako gobliny z łukami. O wszelkich zmianach należy poinformować przeciwnika przed bitwą. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieporozumień sędzia może orzec na niekorzyść gracza wystawiającego sporną jednostkę.
  15. Elementy terenu zostaną umieszczone na stołach przez sędziów przed bitwą. Gry odbywają się na wyznaczonych przez sędziego stołach.
  16. Wynik bitwy będzie rozstrzygany według następującej tabeli:

   Wynik

   Remis

   Małe Zwycięstwo

   Duże Zwycięstwo

   Masakra

   Różnica Punktów

   0-449

   450-899

   900-1799

   1800 i więcej


  17. Po bitwie gracz może ocenić przeciwnika w następujący sposób:

   Miła
   i przyjemna rozgrywka

   Gra nerwowa
   i nieprzyjemna

   Wyjątkowo nieprzyjemna
   i nerwowa atmosfera

   0 pkt

   -1 pkt

   - 3 pkt


   Uwaga: Punkty te wpisujemy na karcie przeciwnika!
   Gracz ma prawo odwołać się do sędziego jeśli czuje się pokrzywdzony przez przeciwnika. Decyzja sędziego jest ostateczna.
  18. Punktacja turnieju:

   Kategoria

   Punkty Turniejowe

   Remis

   10 - 10

   Mała Wygrana

   13 - 7

   Duża Wygrana

   17 - 3

   Masakra

   20 - 0

   Druzgocące Zwycięstwo

   +5

   Armia zgodna z WYSIWIG

   +4

   Cała Armia pomalowana

   +5

   Przynajmniej 75% figurek jest pomalowanych.

   +3

   Przynajmniej połowa figurek jest pomalowanych

   +1

   W armii pojawiają się ciekawe konwersje

   +2

   Pierwsze upomnienie Sędziego

   -2

   Drugie upomnienie Sędziego

   -4

   Trzecie upomnienie Sędziego

   dyskwalifikacja

   Błędna Rozpiska

   -4

   Nerwowa i nieprzyjemna gra

   -1

   Wyjątkowo nerwowa i nieprzyjemna gra

   -3

   Wcześniejsze przesłanie rozpiski

   +4

   Rozpiska zawiera dodatkowe tabele (patrz pkt )

     

   Każdy gracz będzie dysponował swoją kartą turniejową, gdzie należy wpisywać zdobyte punkty. Uwaga: wypełnienie karty musi odbyć się zaraz po zakończeniu bitwy, w obecności przeciwnika. Uwaga: figurka, której podstawka nie jest pomalowana nie zostanie uznana za pomalowaną. Zwycięzcą turnieju zostanie gracz, który otrzymał największą liczę punktów.
  19. Niedopuszczalne jest uczestnictwo w rozgrywkach osób postronnych, które podpowiadają, lub przeszkadzają grającym. Osoby takie mogą zostać usunięte z terenu imprezy lub ukarane przez sędziego punktami karnymi (jeśli biorą udział w rozgrywkach). Podobnie może zostać ukarani gracze, którym podpowiadano.
  20. Wstęp dla gracza 30 zł. Członkowie klubu Twierdza Wrocław mają zniżkę w wysokości 5zł. Zniżka przysługuje tylko osobom, których członkostwo jest potwierdzone przez sędziego głównego turnieju.
  21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian tego regulaminu bez podania przyczyn.
  22. Przystąpienie do rozgrywek oznacza akceptację powyższego regulaminu. Nieznajomość jego treści nie zwalnia od odpowiedzialności i postępowania w myśl jego postanowień.
  23. W przypadku uwag i wątpliwości prosimy o kontakt emailowy: entis@poczta.onet.pl


blog comments powered by Disqus