Nordconowy Konkurs Literacki

Autor: materiały prasowe
8 października 2009

 1. Nordcon 2009 - 23. Konwent Polskich Klubów FantastykiW konkursie startują teksty prozatorskie, których treść wiąże się z tematyką tegorocznego Nordconu (steampunk). Objętość tekstu nie może przekraczać 6500 znaków (łącznie ze spacjami), a zgłoszone prace nie mogły być wcześniej publikowane.
 2. Teksty są oceniane przez jury, którego skład pozostaje tajemnicą do czasu Nordconu. Jurorzy wybierają pięć wyróżnionych prac, które zostaną opublikowane w informatorze konwentowym.
 3. Uczestnicy Nordconu 2009 mogą głosować w trakcie imprezy na wyróżnione teksty, aby wyłonić zwycięzcę konkursu.
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas oficjalnego zamknięcia konwentu.
 5. Zwycięzca otrzyma darmową akredytację na Nordcon 2010, a wszyscy wyróżnieni - prócz sławy - także tajne nagrody-niespodzianki.
 6. Prace należy przysyłać do 31 października 2009:
  - w formie papierowej na adres:
  Gdański Klub Fantastyki
  Skrytka pocztowa 76
  80-325 Gdańsk 37
  z dopiskiem "Konkurs"
  - w formie elektronicznej na adres:
  tomek.hoga@gmail.com
  Ustalenia dodatkowe:
 7. W konkursie nie mogą startować członkowie jury oraz organizatorzy Nordconu.
 8. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia do publikowanych w informatorze tekstów niezbędnych zmian redakcyjnych i korektorskich.


blog comments powered by Disqus