Nagrody im. Janusza A. Zajdla

Autor: Ashka
27 lutego 2006

Jak nominować do Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla

 • Trzeba oczywiście wysłać swoją propozycję nominacji.
 • W tym celu należy spośród utworów kwalifikującej się do Nagrody Zajdla za rok 2002 wybrać te, które chce się widzieć na karcie do głosowania podczas Polconu 2003.
 • Następnie należy wysłać swoje typy pocztą konwencjonalną:
  Marcin Grygiel
  skr. poczt. 20
  82 - 312 Elbląg 13
  lub e-malią na jedną z poniższych skrzynek:
  zajdel@fandom.art.pl
  marcingry@data.pl
 • Jeżeli ktoś nie wie, jak może wyglądać jego zgłoszenie nominacji, może posłużyć się poniższym wzorem:
  RTF/ZIP / DOC/ZIP (wystarczy wybrać jeden)

Regulamin Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla

 1. Nagroda im. Janusza A. Zajdla jest coroczną nagrodą w dziedzinie fantastyki, przyznawaną w formie statuetki i dyplomu. O przyznaniu nagrody decyduje głosowanie uczestników POLCONu.
 2. Nagroda przyznawana jest autorowi najlepszego polskiego utworu literackiego.
 3. Do Nagrody mogą kandydować wszystkie utwory literackie, których pierwsze wydanie ukazało się do 31 marca roku przyznania Nagrody z datą roku poprzedniego oraz te, które z powodów wydawniczych nie mogły kandydować w roku poprzednim.
 4. Nagroda przyznawana jest w kategorii powieści i opowiadania. Za powieść uznaje się utwór o objętości powyżej stu stron znormalizowanych (1800 znaków na stronę).
 5. Fundusz Nagrody pochodzi z wpłat uczestników POLCONu.
 6. Kandydatury do Nagrody ma prawo zgłaszać każdy czytelnik fantastyki na ręce Komitetu Organizacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem konwentu. Uczestnik może zgłosić maksymalnie po trzy utwory w każdej z kategorii.
 7. Na podstawie zgłoszeń Komitet Organizacyjny wybiera w każdej kategorii maksymalnie pięć utworów, które otrzymały największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów liczba nominacji może zostać zwiększona. Decyzję o tym podejmuje Komitet Organizacyjny POLCONu.
 8. Autorzy, których utwory zostały nominowane, w dniu wręczania Nagrody są zaproszeni jako goście POLCONu.
 9. Opieczętowane karty do głosowania wydawane są wraz z materiałami POLCONu. Uczestnicy składają wypełnione karty do godziny 12:00 w dniu wręczenia Nagrody. Wręczenie Nagrody powinno nastąpić w przedostatnim dniu POLCONu.
 10. Druk karty, oprócz wszystkich nominacji w kolejności alfabetycznej autorów, musi zawierać rubrykę "Bez nagrody" w każdej kategorii.
 11. Głosowanie odbywa się przez zaznaczenie kolejności preferencji nominowanych utworów.
 12. Komitet Organizacyjny wyznacza Komisję liczącą głosy. Komisja stwierdza ważność głosowania.
 13. Obliczanie głosów odbywa się systemem australijskim na podstawie oddzielnego regulaminu, stanowiącego załącznik niniejszego dokumentu.
 14. W przypadku nie odbycia się POLCONu, Nagrodę - z zachowaniem ustaleń niniejszego regulaminu - przyznaje się na najbliższym konwencie o zasięgu ogólnopolskim, jednak nie wcześniej niż w drugim kwartale roku.
Na oficjalnej stronie znajdziecie również regulamin liczenia głosów oraz listę utworów nagrodzonych w poprzednich latach.blog comments powered by Disqus