Karta zgłoszenia na Polcon 2006

Autor: CD Jack

Poniżej zamieszczamy Kartę Zgłoszenia uczestnictwa w Polconie 2006. Zgłoszenie będzie uwzględniane po opłaceniu akredytacji na konto:

Lubelskie stowarzyszenie Fantastyki "Cytadela Syriusza"
Wschodni Bank Cukrownictwa
71 14 60 11 81 00 51 24 88 20 05 00 01

oraz przesłaniu karty zgłoszenia na adres:

Krzysztof Księski, ul. Biedronki 5/56, 20-543 Lublin lub e-mailem: cytadelasyriusza@o2.pl

 blog comments powered by Disqus