Regulamin Chronopia

Autor: aDiego
27 lutego 2006

 1. Termin: Turniej rozpocznie się obowiązkową odprawą graczy 12 X o godzinie 10:00 w sali wyznaczonej przez organizatorów konwentu.
 2. Korzystamy z zasad zawartych w polskich podręcznikach do gry Chronopia. (Chronopia: podręcznik podstawowy; Chronopia: Upadła Kraina; Chronopia: Kraina Dwóch Rzek; Chronopia: Synowie Kronosa; Chronopia: Wieża pierworodnych; Chronopia: Krasnoludzka Brama Szponów. )
 3. Przy tworzeniu armii obowiązuje limit 650 punktów.
 4. Bitwy trwają nie dłużej niż 60 minut. Bitwa rozpoczęta po czasie będzie trwała krócej.
 5. Gracze w wyniku losowania zostaną podzieleni na pary, w których rozegrają pierwszą bitwę. W kolejnych bitwach pary będą wyznaczane na zasadzie najlepszy z drugim, trzeci z czwartym itd.
 6. Bitwę wygrywa ten który po upływie limitu czasu ma więcej punktów w figurkach na stole.
 7. Makiety będą rozstawione na stołach przed rozpoczęciem turnieju a ich położenie będzie modyfikowane przez sędziów po każdej bitwie. Gry odbywają się na wyznaczonych przez sędziego stołach.
 8. Sędzia ma prawo do udzielenia upomnienia za niewłaściwe zachowanie. Jeśli to nie pomoże przyzna punkty karne. W szczególnych przypadkach może wykluczyć daną osobę z dalszych rozgrywek. Decyzja sędziego  jest ostateczna i nie można się od niej odwoływać
 9. Wymogi turniejowe. Osoby biorące udział w turnieju muszą posiadać ze sobą: poprawnie wypełnioną rozpiskę, kostki, miarkę calową, oraz używane przez siebie wzorniki.
 10. Jednostki nie muszą być reprezentowane przez adekwatne figurki według następujących zasad. Nie można wystawić figurek jednej rasy jako inną. Jednostki nie muszą być reprezentowane przez adekwatne figurki według następujących zasad. Nie można wystawić figurek jednej rasy jako inną. Figurki muszą być na podstawkach tego samego rozmiaru, co pierwowzór.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian tego regulaminu bez podania przyczyn. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z sędziami
 12. Przystąpienie do rozgrywek oznacza akceptację powyższego regulaminu. Nieznajomość jego treści nie zwalnia od odpowiedzialności i postępowania w myśl jego postanowień.


blog comments powered by Disqus