Regulamin WFB klasy master

Autor: aDiego
27 lutego 2006

1. Turniej rozpocznie się obowiązkową odprawą graczy 11 października 2002r. o godzinie 10.30. Zapisy organizowane są w sklepie BARD Centrum Gier, Wrocław ul. Ruska 46c tel. 341-74-72. Zgłoszenie można też przekazywać na adres entis@poczta.onet. Kolejność zgłoszeń będzie decydowała o uczestnictwie w turnieju, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Istnieje możliwość zapisania się w dniu turnieju, pod warunkiem, że będą jeszcze wolne miejsca. Osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo, lecz nie będą mogły przyjechać proszone są o powiadomienie nas o tym fakcie na adres entis@poczta.onet.pl lub telefonicznie pod numerem 604 617 736.

2. Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 11 ul. Kamienna 99\101.

 

3. Rozegramy turniej w kategorii "LIMITED", tzn. bez specjalnych bohaterów, armii regionalnychi i wynajmowanych jednostek Dogs of War i Regiments of Renow. Obowiązują podręczniki armii: Beast of Chaos, Dark Elves, Dwarfs, Empire, High Elves, Hordes of Chaos, Khemri, Lizardmen, Orc & Goblins, Skavens, Vampire Counts. Armie Bretonia i Dogs of War wraz z Regiments of Renow muszą być wystawione zgodnie z opisem zawartym w Annulu 2002. Armię Wood Elves obowiązują zasady zawarte w Chronicles 2003. Armia Chaos Dwarfs musi być wystawiona zgodnie z zasadami zawartymi w Ravening Hordes.

Na turnieju obowiązuję poprawki do magii życia, niebios i bestii z WD264. Obowiązujące są także aktualne erraty i FAQ'i wydane przez GW oraz ogólnopolskie uściślenia sędziowskie.

4. Przyznane będą tytuły dla "Najlepszego Generała" za zdobycie największej liczby dużych punktów, dla "Najlepszej Armii" za najwyższą ocenę pomalowania i konwersji armii oraz dla "Największego Mędrca" za najlepszy wynik testu wiedzy.

5. Przy tworzeniu armii obowiązuje limit do 1666 pkt. Wartości tej nie można przekroczyć. Armia nie może też być mniejsza niż 1656 pkt. Rozpiski wraz z imieniem i nazwiskiem, dokładnym adresem i telefonem kontaktowym należy przesłać najpóźniej do 9 października na adres ents@poczta.onet.pl Za przesłanie poprawnej rozpiski w podanym terminie gracz otrzymuje dodatkowe 4 punkty. Przesłanie rozpiski nie zwalnia gracza z przyniesienia jej na turniej.

Rozpiska spełniać następujące wymagania:

- musi być czytelna i przejrzysta;

- musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem gracza;

- musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację jednostek tego samego rodzaju różniących się jedynie dodatkami (np. który oddział goblinów ma fanatyków, a który nie);

- musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację poszczególnych maszyn;

- musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację bohaterów (wskazywać charakterystyczny szczegół danego modelu, odróżniający go od pozostałych np. "mag z siwą brodą");

- musi zawierać dołączoną tabelkę, w której będzie można wpisywać w każdej bitwie wylosowane przez maga czary, a także by można było zaznaczać zużycie przedmiotów jednorazowego użytku, np. dispel scroll'i.

Za błędny w rozpisce będą przyznawane punkty karne w wysokości:

- do 6 pkt karnych. za źle podliczoną wartość rozpiski;

- do 6 pkt karnych za każde 10pkt o które został przekroczony limit armii;

- do 6pkt karnych gdy rozpiska nie pozwala na jednoznaczną identyfikację jednostek;

- do 6pkt za nieczytelną tabelkę dodatkową lub jej brak (patrz wyżej);

- do 10 pkt karnych za niedozwoloną kombinację np. za niewystarczającą ilość oddziałów typu core;

O błędach gracz zostanie niezwłocznie powiadomiony i musi je natychmiast poprawić. Gracze z błędnymi rozpiskami lub nie posiadający żadnej rozpiski nie będą dopuszczeni do gry.

Gramy w jawne rozpiski. Przed wystawieniem należy przedstawić przeciwnikowi swoją armię szczególnie zwracając uwagę na:

- jakie specjalne zasady ma dany oddział (np. fear, stupidity itp.);

- jaki ekwipunek ma dana jednostka (broń, sztandary, magiczne przedmioty itp.).

 

6. Gracze w wyniku losowania zostaną podzieleni na pary, w których rozegrają pierwszą bitwę. W kolejnych bitwach pary będą wyznaczane systemem szwajcarskim tj. najlepszy z drugim, trzeci z czwartym itd. Każdy gracz stoczy w sumie 5 bitew, po czym zostanie wyłoniony zwycięzca. Wygra ten, kto w sumie zdobędzie największą liczbę dużych punktów z bitew, konkursu modelarskiego i testu wiedzy, tym samym zostanie mu przyznany tytuł "Najlepszego Generała". W przypadku remisu, wygra ten, kto zdobył w bitwach więcej "małych punktów". Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji par, np. tak, aby w miarę możliwości nie toczyć bitwy dwa razy z tym samym przeciwnikiem lub by w pierwszej bitwie nie spotkać przeciwnika z tego samego miasta i/lub klubu.

7. Wszystkie bitwy rozegrane będą według scenariusza "Pitched Battle". Pojedyncza bitwa będzie trwała 6 tur lub 2,5 godziny. Jeśli bitwa nie zakończy się po regulaminowym czasie należy ją natychmiast przerwać i zacząć podliczać punkty. Zalecamy rozpoczęcie podliczania punktów na 10min przed końcem bitwy. W szczególnych przypadkach sędzia może zakończyć bitwę wcześniej lub pozwolić na jej przedłużenie. Bitwa rozpoczęta po czasie będzie trwała krócej, co więcej, gracz, który spowodował opóźnienie zostanie ukarany punktami karnymi. Wszystkie bitwy rozpoczynają się i kończą o tej samej porze. Plan rozgrywek:

Odprawa

10:30-11:00

Koniec zapisów i rozlosowanie par.

Bitwa 1:

11:00-13:30

Scenariusz "Pitched Battle".

Krótka przerwa:

13:30-13:45

 

Bitwa 2:

13:45-16:15

Scenariusz "Pitched Battle".

Długa przerwa:

16:15-17:45

Odbędzie się test wiedzy, a wygrany dostaje pizzę. :o)

Bitwa 3:

17:45-20:15

Scenariusz "Pitched Battle".

Przerwa nocna:

do 10:00 w niedzielę

Baaardzo długa przerwa, w której m.in. oceniane będzie pomalowanie armii.

Bitwa 4

10:00-12:30

Scenariusz "Pitched Battle".

Krótka przerwa:

12:30-12:45

 

Bitwa 5:

12:45-15:15

Scenariusz "Pitched Battle".

Ogłoszenie wyników rozdanie nagród

15:30

To na co Wszyscy czekali. ;o)

8. W czasie drugiej długiej przerwy odbędzie się test wiedzy, na który składać się będzie 20 pytań obejmujących zakresem zarówno temat świata jak i zasad WFP. Za każdą poprawną odpowiedź gracz otrzyma +1 pkt. Osoby, które nie przystąpią do tego testu nie otrzymają dodatkowych punktów. Wyniki zostaną ogłoszone od razu podczas przerwy, a dla zwycięzcy w nagrodę będzie czekała pizza. :o)

9. Ocena pomalowania armii. Poniższa punktacja składa się z dwóch wartości punktowych. Armie walczące o tytuł "Najlepszej Armii" będą oceniane wg punktacji głównej, a punkty w nawiasie doliczone będą do puli dużych punktów turniejowych. Ocenę przeprowadzi komisja sędziowska, a końcowy wynik będzie średnią ocen wydanych przez poszczególnych sędziów. Armia z największą liczbą punktów głównych otrzyma tytuł "Najlepszej Armii". Armie, które nie biorą udziału w turnieju nie mogą walczyć o tytuł "Najlepszej Armii". Armie będą oceniane po zakończeniu trzeciej bitwy, w przeznaczonej do tego celu sali. Osoby, które nie wystawią swoich armii w podanym miejscu, nie będą miały ocenionego malowania. Ponad to gracz musi być obecny, podczas gdy jego armia będzie oceniana i musi posiadać ze sobą swoją rozpiskę. Armie będą oceniane wg następującego schematu:

a) Pomalowanie armii:

00-05pkt. (1) Armia jest pomalowana min. 3 kolorami.

05-10pkt. (2) Armia ma starannie naniesione podstawowe kolory.

10-15pkt. (3) Jak wyżej + figurki mają pomalowane detale.

15-20pkt. (4) Jak wyżej + zastosowano techniki cieniowania/rozjaśniania

20-25pkt. (5) Jak wyżej + cała armia pomalowana, razem ze sztandarami, a sposób jej pomalowania nie budzi wątpliwości.

b) Podstawki:

0pkt (0) Nie pomalowane.

1pkt (1) Pomalowane jednym kolorem.

2-3pkt. (1) Starannie pomalowane więcej niż jednym kolorem.

4-5pkt. (2) Podstawki pomalowane z posypką.

6-7pkt. (3) Podstawki są starannie wymodelowane.

8pkt. (4) Jak wyżej + dotyczy to wszystkich podstawek, a ich wygląd oddaje klimat armii.

c) WYSIWIG czyli zgodność modeli z opisem w rozpisce.

0-5pkt. (1) Jeśli regimenty są wyposażone w przypisany im ekwipunek. "Command group" nie musi posiadać uzbrojenia takiego jak reszta oddziału.

0-5pkt. (1) Jeśli uzbrojenie bohaterów jest zgodne z rozpiską. Dotyczy to elementów takich jak broń, zbroja oraz pancerz dla wierzchowca.

0-5pkt. (1) Jeśli chorąży ma sztandar lub totem, a nie jedynie kijek. ;) Muzyk musi mieć jakiś instrument, a czempion wyraźnie odróżnia się od reszty oddziału.

UWAGA: W turnieju mogą wziąć udział tylko pomalowane armie!

10. Gry będą się odbywały na stołach o wymiarach 48"x48". Makiety będą rozstawione na stołach przed rozpoczęciem turnieju. Gry odbywają się na wyznaczonych przez sędziego stołach.

11. Sędzia ma prawo do udzielenia upomnienia za niewłaściwe zachowanie. Jeśli to nie pomoże przyzna punkty karne. W szczególnych przypadkach sędzia główny może wykluczyć daną osobę z dalszych rozgrywek. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna i nie można się od niej odwoływać.

12. Wymogi turniejowe. Osoby biorące udział w turnieju muszą posiadać ze sobą: zatwierdzoną przez sędziego rozpiskę, kostki, miarkę calową, oraz używane przez siebie wzorniki. Muszą też mieć podręcznik swojej armii lub, jeśli takowy się nie ukazał kopię zasad z Ravening Hordes, Annual'a lub z White Dwarf'a w zależności od tego, według jakich zasad wystawia armię. Gracze prowadzący armię WE musza posiadać własny dodatkowy las. Organizatorzy nie zapewniają wyżej wymienionych pomocy. W przypadku ich nie posiadania sędzia może rozstrzygnąć na niekorzyść gracza, który nie posiada wymaganej pomocy lub powołuje się na przepis ze źródła, którego nie posiada. Dodatkowo nie spełnienie tych wymogów będą przyznawane punkty karne.

13. Jednostki nie muszą być reprezentowane przez adekwatne figurki według następujących zasad. Nie można wystawić figurek jednej rasy jako inną np. gobliny, które mają reprezentować orki. Figurki muszą być na podstawkach tego samego rozmiaru, co pierwowzór. Tak, więc dopuszczalne jest np. wystawienie goblinów z włóczniami, jako gobliny z łukami. O wszelkich niezgodnościach w wyglądzie należy poinformować przeciwnika przed bitwą! W przypadku nie dotrzymania tego warunku sędzia może orzec na niekorzyść gracza wystawiającego sporną jednostkę. Wymagane jest posiadanie figurek zastępczych dla bohaterów dosiadających potwory lub rydwany. Jeśli w przypadku np. śmierci potwora gracz nie posiada stosownej figurki pieszego bohatera to uznaje się daną postać za poległą.

14. Wynik bitwy będzie rozstrzygany według poniższej tabeli:

Wynik

Remis

Małe Zwycięstwo

Duże Zwycięstwo

Masakra

Różnica Punktów

0-299

300-599

600-1199

1200 i więcej

15. Po zakończeniu ostatniej bitwy gracz może przyznać jednemu ze swoich przeciwników punkt "Worst Play" (WP) za nie miłą bądź nie czystą grę. Przyznając te punkty należy sędziemu swoją argumentację. Wnioski w stylu: "Daje mu punkt WP bo to masakrator, ma przegiętą rozpiskę..." będą odrzucane. Ostateczna decyzja o przyznaniu punktów należy do sędziego. Za punkty WP przyznane będą punkty karne w następującej ilości:

Punkty WP

1

2

3

4

5

Punkty Karne

3

9

18

27

36

 

16. Niedopuszczalne jest uczestnictwo w rozgrywkach osób postronnych, które podpowiadają, lub przeszkadzają grającym. Osoby takie mogą zostać usunięte z terenu imprezy lub ukarane przez sędziego punktami karnymi (jeśli biorą udział w rozgrywkach). Podobnie może zostać ukarany gracz, któremu podpowiadano.

Gracze są zobowiązani do znajomości zasad gry w tym także stosownych errat i uściśleń. Sędziowie nie będą odpowiadać na pytania, na które można bez problemu znaleźć odpowiedź np. w Rulesbook'u lub danej księdze armii. Gracze notorycznie zadający pytania, świadczące o tym, że nie znają podstawowych zasad mogą zostać ukarani punktami karnymi (do 6 na bitwę).

 

17. Duże punkty turniejowe:

Kategoria

Duże Punkty Turniejowe

Remis

10 - 10

Mała Wygrana

13 - 7

Duża Wygrana

17 - 3

Masakra

20 - 0

Za każdą poprawną odpowiedź z testu wiedzy

+1

Ocena armii (patrz punkt 9)

do +12

Pierwsze upomnienie Sędziego

-4

Drugie upomnienie Sędziego

-8

Trzecie upomnienie Sędziego

dyskwalifikacja

Nieznajomość podstawowych zasad

do -6 na bitwę

Błędna Rozpiska (patrz punkt 5)

różnie

Brak rozpiski

dyskwalifikacja

Za każdy nie spełniony wymóg turniejowy (patrz punkt 12)

-2

Opóźnienie bitwy

-2

Nie stawienie się na odprawie (godzina 10:30)

-3

Za punkt/-y WP

od -3 do -36

Każdy gracz będzie dysponował swoją kartą turniejową, gdzie należy wpisywać zdobyte punkty. Uwaga: wypełnienie karty musi odbyć się zaraz po zakończeniu bitwy, w obecności przeciwnika i/lub sędziego. Po zakończeniu bitwy wyniki muszą zostać zgłoszone sędziemu wpisującemu je do komputera. Jeśli wyniki te nie zostaną zgłoszone przed rozpoczęciem się kolejnej bitwy obaj gracze otrzymują za nią 0pkt!

18. Turniej zostanie zakwalifikowany do Ogólnokrajowej Ligi WFB.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian tego regulaminu bez podania przyczyn.

20. Przystąpienie do rozgrywek oznacza akceptację powyższego regulaminu. Nieznajomość jego treści nie zwalnia od odpowiedzialności i postępowania w myśl jego postanowień.

SERDECZNIE ZAPRASZAMYblog comments powered by Disqus