Regulamin WFB - turniej par

Autor: aDiego
27 lutego 2006

Regulamin turnieju par - STRATEGICON 2003

W turnieju biorą udział dwie armie wystawiane w sojuszu. Nie ma żadnych z ograniczeń dotyczących łączenia armii, mogą to nawet być dwie takie same. Każdy z graczy ma do dyspozycji 1250 punktów, których nie może przekroczyć. Można tworzyć armie "open" oraz wystawiać bohaterów specjalnych, używać jednostek Dogs of War oraz Regiments of Renown; w ramach normalnych ograniczeń (tzn. wg oficjalnych publikacji z końca podręcznika głównego lub White Dwarf). Każda z armii działa jak osobna, oprócz niżej wymienionych wyjątków - tzn. posiada własnego generała wybranego na normalnych zasadach dla danej rasy, również jej kompozycja (jednostki podstawowe, specjalne i rzadkie) pozostaje nie zmieniona. Wyjątkami są :

  • sztandar armii wystawiony przez jednego gracza działa na obie sojusznicze armie
  • ilość kości power i dispel liczonych za armie liczone są za sojuszniczą stronę, dwie armie krasnoludzkie maja łącznie cztery kości Dispel
  • w przypadku armii WE specjalne zasady w scenariuszach typu Pitched Battle obowiązują normalnie (bonus przy rozstawieniu jest podwójny w przypadku dwóch armii WE, w przypadku jednej liczony jest zwyczajnie - dotyczy to również zasady wchodzenia w deployment WE)
  • w przypadku armii O&G - bonus do kości power i ilości rzutów na tabeli miscast wynikający z zachowania zielonoskórych liczą się za sojuszników jak za własnych
  • stracone punkty za jednostki, sztandary, bohaterów i generała każda z armii po zakończeniu bitwy liczone są łącznie za obie armie sojusznicze

 

Regulamin organizacyjny:

 1. Rozpiski proszę przesyłać na adres adrianog@o2.pl do dnia 05 X włącznie
 2. Turniej odbędzie się w sobotę 11 X
 3. Gracze musza stawić się najpóźniej o godzinie 9.30
 4. Turniej rozpoczyna się o 10.00, kolejna o 13.00, następnie przerwa pomiędzy 16.00 a 16.50, o 17.00 trzecia bitwa o 20.00 ostatnia, około godziny 23.10 ogłoszenie wyników
 5. Każda z bitew trwa 2 godziny i 50 minut, nie przyniesienie wyników przez którąkolwiek ze stron po tym czasie powoduje nieuznanie bitwy
 6. Przed rozpoczęciem bitwy należy przedstawić przeciwnikom swoja armie wraz z jej specjalnymi zasadami (negatywnymi i pozytywnymi).
 7. Przy celowym przedłużaniu bitwy, przeklinaniu i utrudnianiu gry przeciwnikowi gracz lub strona będą jednokrotnie upominani przy drugim upomnieniu będą dyskwalifikowani a tocząca się wtedy zostanie rozstrzygnięta na korzyść przeciwnej strony Solid Victory. Przy stołach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 8. Biorący udział w turnieju musi mieć przy sobie :
  - zatwierdzone przez Radę Trzynastu Sędziów rozpiski,

  - figurki (żadnych proksów)

  - Army Book (lub White Dwarf bądź Annual),
  - kostki do gry,
  - calówki,
  - wzorniki,

  - podręczniki (w miarę możliwości),

 9. Obowiązujące erraty GW: 
  - Nowe magie life, heavens i beast z White Dwarf nr 269
  - Obowiązują wszystkie erraty i zasady z Annuala 2002 i Annuala 2003, FAQ'i ze strony Games Workshop, 
 10. W pierwszej bitwie sojusznicze pary będą walczyły na podstawie losowania, w kolejnych na podstawie ilości punktów
 11. Podczas trzeciej bitwy będzie oceniane pomalowanie armii za które przyznawane będą punkty od 0 do 20
 12. Sędziowie zastrzegają sobie możliwość zmiany w regulaminie
 13. Gracze mają obowiązek zapoznania się z regulaminem, jego nieznajomość nie zwalnia od odpowiedzialności przestrzegania go.

Scenariusze:

Wszystkie scenariusze trwają 6 tur, obowiązują w nich standardowe zasady adekwatne do scenariuszy o tym samym tytule zawartych w podręczniku głównym, w nawiasach podane są ewentualne zmiany.

 1. Pitched Battle - dwie koalicje stają naprzeciw siebie każda z zamiarem zniesienia z powierzchni ziemi przeciwników, (bez modyfikacji)
 2. Flank Attack - zwiadowcy napastników przybyli wcześniej na miejsce bitwy i znaleźli tunele pozwalające przedostać się małej grupie na flankę wroga i zaskoczyć go

  (rzut a jednostki "flanking force" ma miejsce na początku drugiej tury strony

  atakującej przy wyniku 4+, w następnej turze atakujących na 3+, itd., pozostałe zasady wg. podrecznika)

 3. Pitched Battle - nad zebranymi armiami szykującymi się do ataku nagle zebrały się dziwne kolorowe chmury z których zaczęły spadać wielobarwne pioruny zakłócając prądy magii,
  1. na początku tury każdej ze stron gracze, których jest tura wykonują rzut d6,
  2. następnie rzucają tyloma kośćmi ile wynosi rezultat rzutu z punktu a,
  3. za każdy wynik 4,5 lub 6 na rzutu z punktu b oddają jedną kość Power do puli kości Dispel przeciwnika
 4. Pitched Battle - każda z armii walczy w tej bitwie o zdobycie jak największej ilości

pola ( ilość punktów za ćwiartki wynosi 200, dodatkowo strona, której jednostki o Unit Strength 5, które nie uciekają i znajdujące się w strefie rozstawienia przeciwnej strony otrzymuje kolejne 200 punktów (300 w przypadku strefy rozstawienia strony, w której skład wchodzi armia Wood Elves), bez względu na to czy w tej strefie jest jednostka przeciwnika czy nie, jedna jednostka nie może zdobyć jednocześnie punktów za ćwiartkę i strefę rozstawienia.blog comments powered by Disqus